Om oss

Vad gör DIRF?

DIRF arbetar med en rad olika frågor inom djurskyddsområdet. DIRFs främsta syfte är dock att stödja medlemmarna i deras arbete, lyfta medlemmarnas synpunkter och bidra till fortbildning av djurskyddhandläggarna vid våra länsstyrelser.

  • Anordnar årligen kurser för djurskyddhandläggare/djurskyddsinspektörer.
  • Uppmärksammar viktiga frågor för medlemmarna såsom arbetsmiljö och effektivitet i djurskyddsarbetet.
  • Deltar vid mässor och i andra sammanhang för att informera om djurskyddsinspektörens arbete och vad DIRF gör.
  • Besvarar remisser gällande förslag till nya djurskyddsbestämmelser.

 

Här hittar du föreningens stadgar: http://www.dirf.se/stadgar