För dig som arbetar med djurskyddsfrågor

Det här är en förening för dig som arbetar med djurskydd på en länsstyrelse eller som på annat sätt kommer i kontakt med djurskyddsfrågor. DIRF bildades februari 1999 och har under åren anordnat resor och utbildningar inom djurskyddsområdet.

DIRFs syfte

"Föreningen ska bidra till medlemmarnas fortbildning, stödja dem i deras arbete samt verka för ändamålsenlig utbildning av handläggare av djurskyddsfrågor inom länsstyrelsen eller motsvarande."

DIRF som proffessionsförening

Vid årsmötet i mars 2011 togs det slutliga beslutet om att ombilda vår förening till en professionsförening under Naturvetarna. Beslutet hade föregåtts av en omröstning i frågan under det extra årsmötet som hölls i november 2010.
Anledningen till att detta beslut nu har tagits är att vi som professionsförening ges större möjligheter att påverka arbetsvillkoren för djurskyddsinspektörerna och även administrativa fördelar. Vår förening kan nu betraktas som en facklig part och vi ser fram emot ett med Naturvetarna gemensamt arbete för att förbättra djurskyddskontrollen avseende både arbetsmiljö och effektivitet.

För DIRF

Eva Eriksmarck

Ordförande