För dig som arbetar med djurskyddsfrågor

Det här är en förening för dig som arbetar med djurskydd på en länsstyrelse eller som på annat sätt kommer i kontakt med djurskyddsfrågor. DIRF bildades februari 1999 och har under åren anordnat ett flertal resor och utbildningar inom djurskyddsområdet.

Sedan länsstyrelserna tog över djurskyddsområdet från kommunerna 2009 har fler arbetsuppgifter tillkommit.

Verkställigheten har sedan 2017 övergått från att vara polisens uppgift till att ligga på kontrollanterna. Verkställighet av ett ärende innebär att djuren hämtas fysiskt för att stallas upp vid ett djurhem under utredningstiden inför att beslut tagits vad som slutligt ska hända med dem. Här ingår upphandling av djurhem som en del. Kontakt med djurhemmet för att därefter faktuera.

Även arbetet med tillsynslagen över hund och katt har fallit på länsstyrelsens lott. 

DIRFs syfte

"Föreningen ska bidra till medlemmarnas fortbildning, stödja dem i deras arbete samt verka för ändamålsenlig utbildning av handläggare av djurskyddsfrågor inom länsstyrelsen eller motsvarande."

DIRF som proffessionsförening

Vid årsmötet i mars 2011 togs det slutliga beslutet om att ombilda vår förening till en professionsförening under Naturvetarna. Beslutet hade föregåtts av en omröstning i frågan under det extra årsmötet som hölls i november 2010.
Anledningen till att detta beslut togs  var att vi som professionsförening ges större möjligheter att påverka arbetsvillkoren för djurskyddsinspektörerna och att det även ger administrativa fördelar. Vår förening kan nu betraktas som en facklig part och vi ser fram emot ett gemensamt arbete med Naturvetarna för att förbättra djurskyddskontrollen avseende både arbetsmiljö och effektivitet.