Lästips

För dig som vill veta mer om djurskydd

Våld mot djur och våld i nära relationer

Människor och djur ska må bra

Vem tar hand om mitt djur när jag blir sjuk

Boktips

Djur som brottsoffer – Helena Striwing

Djurskydd, fakta och tips – Helena Striwing och Mikael Åslund

Utredning av vanvård – Helena Striwing och Mikael Åslund

Djurens beteende och orsakerna till det – Per Jensen

Hundens språk och tankar – Per Jensen

Hunden som skäms – myt eller sanning – Per Jensen

Hur mår maten – Per Jensen

Hundspråk – Anders Hallgren

Kosignaler – mjölkföretagande med kon i fokus

"Att lämna svåra besked", Jakob Carlander, (2010). 

Texten från rådslaget om djurskyddskontrollen:
http://www.naturvetarna.se/Om-oss/Medlemsartiklar/Ett-steg-framat-och-tva-bakat-for-djurskyddet-/

Sju av tio djurskyddsinspektörer i landet har blivit hotade i sin tjänsteutövning, enligt en enkätundersökning som Naturvetarna gjort. 24 UNT har träffat två inspektörer på länsstyrelsen i Uppsala som upplevt jobbets värsta baksida: http://www.unt.se/uppsala/24-unt-djurskyddsinspektorer-hotas-2030876.aspx

SJV publikationer:

Stängselboken

Vatten till husdjur

Klövvård och klövhälsa hos mjölkkor

Utedrift med nötkreatur

Friska får

Klövvård och klövsjukdomar hos får

Golvytor i grisstallar

Bra att veta om mindre häststallar

Hästens parasiter

 

Diverse bra länkar:

Jordbruksverket   http://www.jordbruksverket.se/

Sveriges Lantbruksuniversitet   http://www.slu.se/

Sveriges Veterinärmedicinska anstalt   http://www.sva.se/

Djurskyddsresursen   http://www.djurskyddsresursen.se/

Svenska kennelklubben "Att bedöma hundars andning"
http://www.skk.se/nyheter/2012/7/att-bedoma-hundars-anindning-pa-youtube/

Brå: www.hotpajobbet.se, klicka vidare till publikationer. 

Arbetsmiljöverket (arbetsmiljölagen och dess föreskrifter): www.av.se