Jobba som inspektör

Att vara djurskyddsinspektör/djurskyddshandläggare/djurskyddskontrollant

Djurskyddsinspektörer finns på våra länsstyrelser. Vi jobbar med att kontrollera att landets djurägare följer djurskyddslagstiftningen. Kontroller sker efter anmälningar om att djur far illa eller som förebyggande kontroller av t.ex.djurtransporter, försöksdjur, lantbruksdjur och verksamheter med ett större antal sällskapsdjur. Vissa verksamheter med djur kräver tillstånd, t.ex. zoo-butiker, hunddagis och ridskolor. Djurskyddsinspektörerna utfärdar dessa tillstånd. 

I arbetet jobbar vi med människor, men för djuren. I arbetsuppgifterna ingår att informera djurägare om regelverket. Följer inte djurägaren bestämmelserna kan beslut behöva fattas som innebär att djurägaren tvingas att genomföra en åtgärd eller förbjuds att göra något. I vissa fall kan djur behöva omhändertas från sin ägare.

Det finns idag ca 200 djurskyddsinspektörer i landet.

Hur blir man djurskyddsinspektör?

De som arbetar som djurskyddsinspektörer är ofta agronomer, lantmästare inriktade på husdjur, veterinärer eller miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Andra lämpliga utbildningar är biologutbildningen eller etologi- och djurskyddsprogrammet på SLU.

Längdenär varierande beroende på utbildning. T.ex 180 högskolepoäng (3 år) för en kandidatexamen och 270 högskolepoäng (4,5 år) för agronomexamen. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. För mer information se www.studera.nu.

Utbildningarna till agronom, lantmästare samt etologi- och djurskyddsprogrammet finns på SLU. Miljö- och hälsoskyddsprogram finns på Umeå universitet och Halmstad högskola. Biologprogram med möjlighet att inrikta sig mot etologi finns på Stockholms, Linköpings och Lunds universitet samt på Linnéuniversitetet. Vid Linnéuniversitetet finns även en påbyggnadsutbildning i biologi med inriktning mot djurskydd (60 hp).

Lön

Medianlönen för djurskyddsinspektörer var 2019 32 800 kr, med ett spann från 27 500 kr till 39 500 kr. Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

Sacoförbund och källa

Naturvetarna, www.naturvetarna.se.