Historik

2018: Kursdagar och årsmöte på Radisson Blue Arlandia, Stockholm den 21-22 mars

Dag 1 var fokus övertagandet av uppgifter från polisen. Naturvetarna berättade om sin syn på övertagandet och vad de ansåg angeläget att driva. Hillevi Upmanis, projektledare på länsstyrelsen för övertagandet berättade om arbetet som pågår och vad som är kvar att göra. Patrik Hallberg på polisen gav oss en genomgång hur arbetet med tillsynslagen fungerat hos dem.

Dag 2 var fokus fjäderfä. Vi inledde med gruppdiskussioner och hade sedan två föredrag; Lotta Berg från SLU berättade om fjäderfä på hobbynivå medan Alexandra Jeremiasson från Svenska ägg berättade om storskalig äggprdouktion samt handelsnormer.

Den 21 mars hölls även föreningens årsmöte där bland annat ny styrelse valdes. I samband med årsmötet avtackades Douglas Båld, länsstyrelsen Östergötland, som arbetat i styrelsen sedan 2004. Ballongerna symboliserar att föreningen firar 20 år sedan bildandet av en interimistisk styrelse i samband med en fortbildningskurs vid SLU, Skara.

Uppvaktning av Jordbruksverket

DIRFs styrelse har tillsammans med Djurskyddet Sverige, Djurens rätt, Compassion in World Farming Sverige, Vi konsumenter och Svenska Djurskyddsföreningen överlämnat en förfrågan om uppvaktning till Jordbruksverket med anledningen av förslaget till nya och ändrade föreskrifter för hållande och skötsel av lantbrukets djur. Jordbruksverket tackade ja till ett möte och flera representanter åkte till Jönköping och träffade generaldirektör Leif Denneberg samt djurskyddshandläggare Gunnar Palmqvist. DIRFs styrelse hade tyvärr inte möjlighet att skicka en representant.

2017: Kursdagar och årsmöte Sacos lokaler, Stockholm den 1-2 mars

 • Näthat, förtal och trakasserier på nätet 
 • Nytt inom djurskyddet och vad ser vi framöver
 • Tillsynslagen och andra polisiära ärenden
 • Fåråret med övergripande fårhälsa och produktion

2016: Kursdagar och årsmöte Scandic Klara, Stockholm den 8-9 mars

 • Nytt inom djurskydd och vad vi ser framöver
 • Hur jobbar annan myndighet med säkerhet
 • Praktiskt säkerhetstänk vid kontroll
 • Att utfärda beslut i fält
 • Gruppdiskussion kring säkerhet och beslut i fält
 • Import av sällskapsdjur – hur de olika myndigheterna jobbar
 • Transport av sällskapsdjur

2015: kursdagar och årsmöte på Radisson Blue Arlandia, Stockholm den 17-18 mars

 • Nytt inom djurskydd och vad vi ser framöver
 • Hur kan man bedöma renlighet och hull på nötkreatur
 • Grupparbete och samsyns diskussion om renlighet och hullbedömning
 • Udda djurslag, fakta och tips och råd inför kontroll på L80 djur
 • Social kontakt häst föreläsning och diskussion

2014: Kursdagar och årsmöte på Quality Hotel Globe, Stockholm den 25-26 mars

 • Hur är 28-nätverket uppbyggt och vad jobbar de med just nu?
 • Hur var det att spela in ”Djurskyddsinspektörerna”?
 • Arbetsmiljö och mediastrategier
 • Pilotprojektet gris
 • ”Forskning pågår” – ett axplock från grisforskarens skrivbord
 • Kattens sjukdomar
 • Kattens beteende
 • Hur jobbar länsstyrelsen med förvildade katter?
 • Lagstiftningen kring kattärenden             

2013: Kursdagar och årsmöte på Quality Airport Hotel Arlanda den 5-6 mars

 • Åklagarens utredningsarbete i djurskyddsärenden
 • Arbetsmiljö och mediastrategie
 • Att vara djurskyddskommunikatör
 • ”Att lämna svåra besked”; konsten att kommunicera
 • Avelsdefekter och veterinärmedicinska gränsdragningar
 • SKK:s arbete med avel och hälsa
 • Arbetet med hundavel på Länsstyrelsen

2012: Kursdagar och årsmöte på Kolmården, 27-28 mars

 • Djurskyddsnytt
 • Miljöberikning
 • Bedömningar av djurskyddsärenden (mentometerknappar)
 • Kosignaler
 • Djurskydd för fjäderfä i besättningar vid slakt
 • Fallbeskrivningar - fjäderfärärenden

2011: Kursdagar och årsmöte i Stockholm, 22-23 mars

 • Ventilationsteknik i djurstallar
 • Polisens djurskyddsarbete
 • Omhändertagna djur
 • Djurskyddsnytt
 • Naturligt beteende
 • Skötsel av får och get

2010: Kursdagar och extra årsmöte i Stockholm, 17-18 november

 • Kontroll enligt L 80
 • Kontroll av primärproduktion i praktiken
 • Bedömningar av djurhållning med får, get och häst med syfte att likrikta våra bedömningar (mentometerknappar)
 • Djurskyddsnytt
 • Nya regler i hästföreskrifterna
 • Ärendedragning från två länsstyrelser

2010: Kursdagar och årsmöte i Stockholm, 15 april

 • Jordbruksverket informerar om riktlinjer för bedömning av djurhållning och djurmiljö
 • Erfarenhet av djurskyddsarbete på Länsstyrelsen
 • Bedömning av djurhållning med svin och nöt (mentometerknappar)

 2009: Kursdagar och årsmöte i Örebro, 23-24 mars

 • Erfarenheter från övergången till länsstyrelsen
 • Paneldiskussion med politiker från miljö- och jordbruksutskottet samt SJV
 • Ärendedragning från ärenden som hanterats på länsstyrelsenivå (lantbruksdjur resp sällskapsdjur)
 • Utegångsdjur och erfarenheter från ligghallsprojektet

2008: Kursdagar och årsmöte i Sånga Säby, Ekerö 5-6 mars, ca 110 deltagare

 • Information om REDE - respekt, empati, djur och etik ett material för utbildning av barn
 • Allmän juridik – förvaltningslagen, offentlig handling, kommunicering, delgivning, digitalfotografering kontra PUL. 
 • Föredragningar av två kommunala djurskyddsärenden. 
 • Facklig information angående eventuellt förstatligande av djurskyddstillsynen
 • Nya transportföreskrifterna, kompetensbevis, tillsynstips m.m. 
 • Ventilation i djurstallar

2007: Studieresa Danmark-Tyskland 26-29 september.
Den 26-29 september genomfördes en studieresa till Danmark och Tyskland. I Danmark mötte vi både den lokala och centrala tillsynsmyndigheten. Dessutom gjordes studiebesök på två olika mölkgårdar med drygt 200 kor på varje gård. I Tyskland träffade vi Kiels kontrollmyndighet inom djurskydd och tvärvillkor och var sedan på en tysk mjölkgård med 130 kor samt en hästanläggning.

2007: Kursdagar i Nässjö 21-22 november.

 • Grupparbeten med avslutande paneldiskussioner (tillståndsprövning enligt 16 § djurskyddslagen
  och tillsyn av nötkreatur).
 • I anslutning till grupparbetena hölls föredrag kring 16 § och de senaste ändringarna i
  föreskrifterna inriktade på nötkreatur från handläggare på jordbruksverket. Delar av ledningen på jordbruksverket presenterade organisationen på jordbruksverket och
  verkets syn på framtida djurskyddsarbete.
 • Ett kattprojekt med förslag till handledning för ärenden rörande "förvildade" katter presenterades av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • RSPCA:s arbete med djurskyddet i England.

2007: Kursdagar och årsmöte i Gävle 7-8 mars.

 • Hur hanterar och förebygger vi hot i vårt arbete.
 • Länsstyrelsernas kontroller, tillvägagångssätt, innehåll m.m. 
 • Tillsyn av L 80 djur.
 • Nya transportföreskrifterna, vad innebär de för vår tillsyn.
 • Föredragningar av två kommunala ärenden.

2006: Kursdagar i Tranås 22-23 november 

 • Djurskydd och djurhälsa vid fårhållning 
 • Beteende och välfärd hos hägnat vilt 
 • Information från Djurskyddsmyndigheten om bl.a. kommande förändringar i L 100 
 • Etik inom hundaveln och veterinärmedicinska gränsdragningar 
 • Aggressiva hundar, hur hanterar vi dessa ärenden

2006: Kursdagar samt årsmöte 1-2 februari i Örebro

 • En föreläsning i retorik under rubriken ”professionell kommunikation” 
 • Kattens naturliga beteende kontra innekattens livsmiljö 
 • Information från djurskyddsmyndigheten med aktuella ämnen 
 • Djurhälsa och djurskydd i svinbesättningar 
 • Säker hästverksamhet
 • Hovar och djurskydd

2005: Studieresa till Polen den 24-27 april
En grupp på 24 inspektörer var med på resan som påbörjades med ett studiebesök på Bollerups lantbruksskola i Skåne innan avfärden till Polen. I Polen besöktes två stora gårdar samt att vi besökte Polens djurtillsynsmyndighet.

2005: Kursdagar med årsmöte på Vildmarkshotellet i Kolmården den 8-9 mars. 

 • Praktisk tillämpning och ärendeexempel samt juridik kring § 16 djurskyddslagen
 • Miljöberikning för sällskapsdjur/djuparksdjur
 • Rättsliga konsekvenser vid myndighetsutövning
 • Föredragning av två större omhändertagandeärenden

2004: Kursdagar med årsmöte hölls på Hasseludden, Stockholm den 24-25 mars, 80 deltagare

 • Information från Djurskyddsmyndigheten 
 • Fjäderfä-föreskrifter contra beteende
 • Häst-etologi
 • Hund-etologi
 • Lantbruksdjur-etologi
 • Övergripande etologi

2003: Kursdagar 5-6 november i Sundsvall med 75 deltagare samt 17-18 november i Varberg

 • Miljöbalken i huvuddrag
 • Miljölagstiftning och djurskyddsinspektörens arbete
 • Info från Djurskyddsmyndigheten
 • Ändringar i djurskyddslagen
 • Djurskyddsproblem vid olika inredningssystem för nötkreatur 

2003: Kursdagar med årsmöte 18-19 mars i Gävle, 85 deltagare

 • Förändringar i djurskyddslagen
 • Kommunernas tillsynsarbete i framtiden
 • Konflikthantering
 • Slutsatser av djurtransportutredningen
 • Offentlig förevisning
 • Hur hanterar vi § 16-tillstånd

2002:  Kursdagar med årsmöte 6-7 mars i Örebro, 74 deltagare

 • Hur fungerar en cirkus?
 • Tillsyn av cirkus
 • Offentlig förevisning
 • Hur formulera en åtalsanmälan samt aktuella domar
 • Hur hantera massmedia, intervjuteknik mm
 • Tekniska hjälpmedel vid inspektion

2001:  Kursdagar 24-25 oktober i Båstad, 79 deltagare

 • Hur hanterar vi massmedia
 • Att förbereda sig inför vittnesmål i tingsrätten
 • Förvildade katter – handläggningsrutiner
 • Information om cites
 • Tillsyn av zoohandelns djur

2001: Kursdagar med årsmöte 14-15 mars i Tällberg, 49 deltagare

 • Information från CTG (Jordbruksverkets centrala tillsynsgrupp)
 • Får- och gethållning
 • Besiktningsveterinärens roll i djurskyddsarbetet
 • Hundkapplöpning ett tillsynsobjekt
 • Hästens utrustning och djurskydd
 • Sveriges största djurplågerimål
 • Samverkan mellan olika myndigheter vid djurplågerifall
 • Grupparbete djurskyddsfall

2000: Kursdagar i Skövde 10-11 oktober, 58 deltagare

 • Stängsel – skyldigheter och bestämmelser
 • Struts – naturligt beteende, djurskyddsproblem och slakt
 • Jordbruksverkets allmänna råd i tillsynsarbetet
 • Utegångsdjur – häst, nöt
 • Samverkan mellan olika myndigheter vid djurplågerifall
 • Djurtransporter
 • Grupparbete tillsynsmetodik

2000: Kursdagar med årsmöte i Stockholm 30-31 mars, 49 deltagare

 • Ventilationsteknik
 • Djurskyddsjuridik
 • Kamphundar
 • Information från Jordbruksverket
 • Information från SLU
 • Genomgång av djurskyddsärenden
 • Grupparbete djurskyddsärenden

1999: Kursdagar i Skövde 23-24 november, 57 deltagare

 • Smittskydd i tillsynsarbetet
 • Hantering av animaliskt avfall
 • Studiebesök Konvex
 • Dagens ventilationsteknik och djurskyddslagen
 • Information från Jordbruksverket
 • Kommunikationsteknik och kroppsspråk

1999: Kursdagar i Stockholm 9-10 februari, 45 deltagare

 • Hot och våld i arbetet, säkerhet och självskydd
 • Information från SLU
 • Kamphundar
 • Åklagarens roll i djurskyddsarbetet
 • Att vittna i tingsrätten
 • Grupparbete djurskyddsärenden, redovisning med paneldiskussion