Historik

2021: Årsmöte via Skype på grund av pandemin, den 21 april

 • Under 2021 har vi fortsatt med skypeföreläsningar  på grund av pandemin. Styrelsen har fått bra feedback på detta arbetssätt och kommer fortsätta med digitala föreläsningar. Samtidigt ser vi såklart fram emot att få träffas fysiskt med våra fina kollegor som jobbar och sliter runtom hela Sverige.

 • Dirf har även som tidigare år utsett årets SLU-stipendiat. För er nya så har DIRF sedan ca 10 år tillbaka fått ta del av ex-jobb som skrivs av EoD-studenterna och bland dessa bedöma det arbete med djurskyddsinriktning som bäst uppfyller våra kriterier.

  Årets stipendiat från SLU blev: Filippa Wetterberg ”Djurskydd för hund och katt – en undersökning av hund- och kattägares syn på den svenska djurskyddslagstiftningen.” Motivering; Ex-jobbet uppfyller våra kriterier; # Nyhetsvärde # Nytta för inspektörerna # Utvecklingspotential. Hund- och katt-ärenden är de mest förekommande ärendena på länsstyrelserna och även de ärenden som genererar de flesta beslut om omhändertaganden. Filippa gör i sitt arbete en genomlysning om hur hund- och kattägare uppfattar lagstiftningen avseende lättillgänglighet, om de vet vad den innebär och om den är lätt att efterleva.

 • Styrelsens sammansättning:

  Ordförande                         Eva Eriksmarck                  Västmanland

  Vice ordf                            Johanna Karlsson                Blekinge

  Sekreterare                         Tina Höglund                     Jämtland (föräldraledig)

                                              Marie Frändegård               Jämtland (adjungerad)

  Kassör                                 Mårten Wirelius                  Gotland

  Ledamot                             Linda Rick                          Halland

                                              Sara Swedblom                  Västra Götaland

  Åsa Rydén                          Västra Götaland

   

  Revisorer                             Douglas Båld                      tidigare Östergötland

  Revisorsuppleant                vakant

  Valberedning:                     Styrelsen gavs vid årsmötet i uppdrag att välja tre ledamöter till valberedningen. Lotta Hallenfur, Gotland har erbjudit sig att hjälpa till med valberedningen.

 •  

 

2020: Årsmöte via Skype på grund av pandemin, den 2 april 

 • I samband med årsmötet den 2 april 2020 höll Per Jensen en intressant föreläsning om djurens känslor. 
 • Under 2020 har vi valt att förlägga våra utbildningsdagar till hösten, detta med anledning av att kontrolldagarna som hölls i början av december ligger nära i tiden. Under hösten har Naturvetarnas rapport om djurskyddsinspektörernas arbetsmiljö gåtts igenom. Tidningen Arbetet har gjort en intervju med en inspektör med anledning av den.
 • Saco ger ut en bok ”Välja yrke” med målgrupp gymnasieelever och representanter från yrkeskåren kommer att bli intervjuade.
 • Rapport om djurskyddsinspekörernas arbetsmiljö finns att läsa på naturvetarnas hemsida!
 • Med anledning av pandemin har utbildningsdagarna 2020 ersatts av föreläsningar via Skype.

   

https://www.naturvetarna.se/vi-jobbar-for/publicerat-fran-naturvetarna/debattartiklar/manga-djurskyddsinspektorer-utsatts-for-hot-och-vald/

2019: Kursdagar och årsmöte på Radisson Blue Arlandia, Stockholm den 19-20 mars

 • Nytt inom djurskydd och vad ser vi framöver
 • Resultat av arbetsmiljöenkät från Naturvetarna
 • Erfarenheter kring verkställighet
 • Gruppdiskusioner kring verkställighetsärenden
 • Nötköttsprodukion, små- och storskalig nötköttsproduktion
 • Gruppdiskussioner kring nötköttsproduktion

2018: Kursdagar och årsmöte på Radisson Blue Arlandia, Stockholm den 21-22 mars

 • Nytt inom djurskydd och vad vi ser framöver
 • Övertagandet av uppgifter från polisen
 • Fjäderfä, hobbynivå och storskalig äggproduktion samt handelsnormer
 • Gruppdiskussioner kring fjäderfähållning

2017: Kursdagar och årsmöte Sacos lokaler, Stockholm den 1-2 mars

 • Näthat, förtal och trakasserier på nätet 
 • Nytt inom djurskyddet och vad ser vi framöver
 • Tillsynslagen och andra polisiära ärenden
 • Fåråret med övergripande fårhälsa och produktion

2016: Kursdagar och årsmöte Scandic Klara, Stockholm den 8-9 mars

 • Nytt inom djurskydd och vad vi ser framöver
 • Hur jobbar annan myndighet med säkerhet
 • Praktiskt säkerhetstänk vid kontroll
 • Att utfärda beslut i fält
 • Gruppdiskussion kring säkerhet och beslut i fält
 • Import av sällskapsdjur – hur de olika myndigheterna jobbar
 • Transport av sällskapsdjur

2015: kursdagar och årsmöte på Radisson Blue Arlandia, Stockholm den 17-18 mars

 • Nytt inom djurskydd och vad vi ser framöver
 • Hur kan man bedöma renlighet och hull på nötkreatur
 • Grupparbete och samsyns diskussion om renlighet och hullbedömning
 • Udda djurslag, fakta och tips och råd inför kontroll på L80 djur
 • Social kontakt häst föreläsning och diskussion

2014: Kursdagar och årsmöte på Quality Hotel Globe, Stockholm den 25-26 mars

 • Hur är 28-nätverket uppbyggt och vad jobbar de med just nu?
 • Hur var det att spela in ”Djurskyddsinspektörerna”?
 • Arbetsmiljö och mediastrategier
 • Pilotprojektet gris
 • ”Forskning pågår” – ett axplock från grisforskarens skrivbord
 • Kattens sjukdomar
 • Kattens beteende
 • Hur jobbar länsstyrelsen med förvildade katter?
 • Lagstiftningen kring kattärenden             

2013: Kursdagar och årsmöte på Quality Airport Hotel Arlanda den 5-6 mars

 • Åklagarens utredningsarbete i djurskyddsärenden
 • Arbetsmiljö och mediastrategie
 • Att vara djurskyddskommunikatör
 • ”Att lämna svåra besked”; konsten att kommunicera
 • Avelsdefekter och veterinärmedicinska gränsdragningar
 • SKK:s arbete med avel och hälsa
 • Arbetet med hundavel på Länsstyrelsen

2012: Kursdagar och årsmöte på Kolmården, 27-28 mars

 • Djurskyddsnytt
 • Miljöberikning
 • Bedömningar av djurskyddsärenden (mentometerknappar)
 • Kosignaler
 • Djurskydd för fjäderfä i besättningar vid slakt
 • Fallbeskrivningar - fjäderfärärenden

2011: Kursdagar och årsmöte i Stockholm, 22-23 mars

 • Ventilationsteknik i djurstallar
 • Polisens djurskyddsarbete
 • Omhändertagna djur
 • Djurskyddsnytt
 • Naturligt beteende
 • Skötsel av får och get

2010: Kursdagar och extra årsmöte i Stockholm, 17-18 november

 • Kontroll enligt L 80
 • Kontroll av primärproduktion i praktiken
 • Bedömningar av djurhållning med får, get och häst med syfte att likrikta våra bedömningar (mentometerknappar)
 • Djurskyddsnytt
 • Nya regler i hästföreskrifterna
 • Ärendedragning från två länsstyrelser

2010: Kursdagar och årsmöte i Stockholm, 15 april

 • Jordbruksverket informerar om riktlinjer för bedömning av djurhållning och djurmiljö
 • Erfarenhet av djurskyddsarbete på Länsstyrelsen
 • Bedömning av djurhållning med svin och nöt (mentometerknappar)

 2009: Kursdagar och årsmöte i Örebro, 23-24 mars

 • Erfarenheter från övergången till länsstyrelsen
 • Paneldiskussion med politiker från miljö- och jordbruksutskottet samt SJV
 • Ärendedragning från ärenden som hanterats på länsstyrelsenivå (lantbruksdjur resp sällskapsdjur)
 • Utegångsdjur och erfarenheter från ligghallsprojektet

2008: Kursdagar och årsmöte i Sånga Säby, Ekerö 5-6 mars, ca 110 deltagare

 • Information om REDE - respekt, empati, djur och etik ett material för utbildning av barn
 • Allmän juridik – förvaltningslagen, offentlig handling, kommunicering, delgivning, digitalfotografering kontra PUL. 
 • Föredragningar av två kommunala djurskyddsärenden. 
 • Facklig information angående eventuellt förstatligande av djurskyddstillsynen
 • Nya transportföreskrifterna, kompetensbevis, tillsynstips m.m. 
 • Ventilation i djurstallar

2007: Studieresa Danmark-Tyskland 26-29 september.
Den 26-29 september genomfördes en studieresa till Danmark och Tyskland. I Danmark mötte vi både den lokala och centrala tillsynsmyndigheten. Dessutom gjordes studiebesök på två olika mölkgårdar med drygt 200 kor på varje gård. I Tyskland träffade vi Kiels kontrollmyndighet inom djurskydd och tvärvillkor och var sedan på en tysk mjölkgård med 130 kor samt en hästanläggning.

2007: Kursdagar i Nässjö 21-22 november.

 • Grupparbeten med avslutande paneldiskussioner (tillståndsprövning enligt 16 § djurskyddslagen
  och tillsyn av nötkreatur).
 • I anslutning till grupparbetena hölls föredrag kring 16 § och de senaste ändringarna i
  föreskrifterna inriktade på nötkreatur från handläggare på jordbruksverket. Delar av ledningen på jordbruksverket presenterade organisationen på jordbruksverket och
  verkets syn på framtida djurskyddsarbete.
 • Ett kattprojekt med förslag till handledning för ärenden rörande "förvildade" katter presenterades av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • RSPCA:s arbete med djurskyddet i England.

2007: Kursdagar och årsmöte i Gävle 7-8 mars.

 • Hur hanterar och förebygger vi hot i vårt arbete.
 • Länsstyrelsernas kontroller, tillvägagångssätt, innehåll m.m. 
 • Tillsyn av L 80 djur.
 • Nya transportföreskrifterna, vad innebär de för vår tillsyn.
 • Föredragningar av två kommunala ärenden.

2006: Kursdagar i Tranås 22-23 november 

 • Djurskydd och djurhälsa vid fårhållning 
 • Beteende och välfärd hos hägnat vilt 
 • Information från Djurskyddsmyndigheten om bl.a. kommande förändringar i L 100 
 • Etik inom hundaveln och veterinärmedicinska gränsdragningar 
 • Aggressiva hundar, hur hanterar vi dessa ärenden

2006: Kursdagar samt årsmöte 1-2 februari i Örebro

 • En föreläsning i retorik under rubriken ”professionell kommunikation” 
 • Kattens naturliga beteende kontra innekattens livsmiljö 
 • Information från djurskyddsmyndigheten med aktuella ämnen 
 • Djurhälsa och djurskydd i svinbesättningar 
 • Säker hästverksamhet
 • Hovar och djurskydd

2005: Studieresa till Polen den 24-27 april
En grupp på 24 inspektörer var med på resan som påbörjades med ett studiebesök på Bollerups lantbruksskola i Skåne innan avfärden till Polen. I Polen besöktes två stora gårdar samt att vi besökte Polens djurtillsynsmyndighet.

2005: Kursdagar med årsmöte på Vildmarkshotellet i Kolmården den 8-9 mars. 

 • Praktisk tillämpning och ärendeexempel samt juridik kring § 16 djurskyddslagen
 • Miljöberikning för sällskapsdjur/djuparksdjur
 • Rättsliga konsekvenser vid myndighetsutövning
 • Föredragning av två större omhändertagandeärenden

2004: Kursdagar med årsmöte hölls på Hasseludden, Stockholm den 24-25 mars, 80 deltagare

 • Information från Djurskyddsmyndigheten 
 • Fjäderfä-föreskrifter contra beteende
 • Häst-etologi
 • Hund-etologi
 • Lantbruksdjur-etologi
 • Övergripande etologi

2003: Kursdagar 5-6 november i Sundsvall med 75 deltagare samt 17-18 november i Varberg

 • Miljöbalken i huvuddrag
 • Miljölagstiftning och djurskyddsinspektörens arbete
 • Info från Djurskyddsmyndigheten
 • Ändringar i djurskyddslagen
 • Djurskyddsproblem vid olika inredningssystem för nötkreatur 

2003: Kursdagar med årsmöte 18-19 mars i Gävle, 85 deltagare

 • Förändringar i djurskyddslagen
 • Kommunernas tillsynsarbete i framtiden
 • Konflikthantering
 • Slutsatser av djurtransportutredningen
 • Offentlig förevisning
 • Hur hanterar vi § 16-tillstånd

2002:  Kursdagar med årsmöte 6-7 mars i Örebro, 74 deltagare

 • Hur fungerar en cirkus?
 • Tillsyn av cirkus
 • Offentlig förevisning
 • Hur formulera en åtalsanmälan samt aktuella domar
 • Hur hantera massmedia, intervjuteknik mm
 • Tekniska hjälpmedel vid inspektion

2001:  Kursdagar 24-25 oktober i Båstad, 79 deltagare

 • Hur hanterar vi massmedia
 • Att förbereda sig inför vittnesmål i tingsrätten
 • Förvildade katter – handläggningsrutiner
 • Information om cites
 • Tillsyn av zoohandelns djur

2001: Kursdagar med årsmöte 14-15 mars i Tällberg, 49 deltagare

 • Information från CTG (Jordbruksverkets centrala tillsynsgrupp)
 • Får- och gethållning
 • Besiktningsveterinärens roll i djurskyddsarbetet
 • Hundkapplöpning ett tillsynsobjekt
 • Hästens utrustning och djurskydd
 • Sveriges största djurplågerimål
 • Samverkan mellan olika myndigheter vid djurplågerifall
 • Grupparbete djurskyddsfall

2000: Kursdagar i Skövde 10-11 oktober, 58 deltagare

 • Stängsel – skyldigheter och bestämmelser
 • Struts – naturligt beteende, djurskyddsproblem och slakt
 • Jordbruksverkets allmänna råd i tillsynsarbetet
 • Utegångsdjur – häst, nöt
 • Samverkan mellan olika myndigheter vid djurplågerifall
 • Djurtransporter
 • Grupparbete tillsynsmetodik

2000: Kursdagar med årsmöte i Stockholm 30-31 mars, 49 deltagare

 • Ventilationsteknik
 • Djurskyddsjuridik
 • Kamphundar
 • Information från Jordbruksverket
 • Information från SLU
 • Genomgång av djurskyddsärenden
 • Grupparbete djurskyddsärenden

1999: Kursdagar i Skövde 23-24 november, 57 deltagare

 • Smittskydd i tillsynsarbetet
 • Hantering av animaliskt avfall
 • Studiebesök Konvex
 • Dagens ventilationsteknik och djurskyddslagen
 • Information från Jordbruksverket
 • Kommunikationsteknik och kroppsspråk

1999: Kursdagar i Stockholm 9-10 februari, 45 deltagare

 • Hot och våld i arbetet, säkerhet och självskydd
 • Information från SLU
 • Kamphundar
 • Åklagarens roll i djurskyddsarbetet
 • Att vittna i tingsrätten
 • Grupparbete djurskyddsärenden, redovisning med paneldiskussion