Historik

2020: Årsmöte via Skype, den 2 april 

2019: Kursdagar och årsmöte på Radisson Blue Arlandia, Stockholm den 19-20 mars

 • Nytt inom djurskydd och vad ser vi framöver
 • Resultat av arbetsmiljöenkät från Naturvetarna
 • Erfarenheter kring verkställighet
 • Gruppdiskusioner kring verkställighetsärenden
 • Nötköttsprodukion, små- och storskalig nötköttsproduktion
 • Gruppdiskussioner kring nötköttsproduktion

2018: Kursdagar och årsmöte på Radisson Blue Arlandia, Stockholm den 21-22 mars

 • Nytt inom djurskydd och vad vi ser framöver
 • Övertagandet av uppgifter från polisen
 • Fjäderfä, hobbynivå och storskalig äggproduktion samt handelsnormer
 • Gruppdiskussioner kring fjäderfähållning

2017: Kursdagar och årsmöte Sacos lokaler, Stockholm den 1-2 mars

 • Näthat, förtal och trakasserier på nätet 
 • Nytt inom djurskyddet och vad ser vi framöver
 • Tillsynslagen och andra polisiära ärenden
 • Fåråret med övergripande fårhälsa och produktion

2016: Kursdagar och årsmöte Scandic Klara, Stockholm den 8-9 mars

 • Nytt inom djurskydd och vad vi ser framöver
 • Hur jobbar annan myndighet med säkerhet
 • Praktiskt säkerhetstänk vid kontroll
 • Att utfärda beslut i fält
 • Gruppdiskussion kring säkerhet och beslut i fält
 • Import av sällskapsdjur – hur de olika myndigheterna jobbar
 • Transport av sällskapsdjur

2015: kursdagar och årsmöte på Radisson Blue Arlandia, Stockholm den 17-18 mars

 • Nytt inom djurskydd och vad vi ser framöver
 • Hur kan man bedöma renlighet och hull på nötkreatur
 • Grupparbete och samsyns diskussion om renlighet och hullbedömning
 • Udda djurslag, fakta och tips och råd inför kontroll på L80 djur
 • Social kontakt häst föreläsning och diskussion

2014: Kursdagar och årsmöte på Quality Hotel Globe, Stockholm den 25-26 mars

 • Hur är 28-nätverket uppbyggt och vad jobbar de med just nu?
 • Hur var det att spela in ”Djurskyddsinspektörerna”?
 • Arbetsmiljö och mediastrategier
 • Pilotprojektet gris
 • ”Forskning pågår” – ett axplock från grisforskarens skrivbord
 • Kattens sjukdomar
 • Kattens beteende
 • Hur jobbar länsstyrelsen med förvildade katter?
 • Lagstiftningen kring kattärenden             

2013: Kursdagar och årsmöte på Quality Airport Hotel Arlanda den 5-6 mars

 • Åklagarens utredningsarbete i djurskyddsärenden
 • Arbetsmiljö och mediastrategie
 • Att vara djurskyddskommunikatör
 • ”Att lämna svåra besked”; konsten att kommunicera
 • Avelsdefekter och veterinärmedicinska gränsdragningar
 • SKK:s arbete med avel och hälsa
 • Arbetet med hundavel på Länsstyrelsen

2012: Kursdagar och årsmöte på Kolmården, 27-28 mars

 • Djurskyddsnytt
 • Miljöberikning
 • Bedömningar av djurskyddsärenden (mentometerknappar)
 • Kosignaler
 • Djurskydd för fjäderfä i besättningar vid slakt
 • Fallbeskrivningar - fjäderfärärenden

2011: Kursdagar och årsmöte i Stockholm, 22-23 mars

 • Ventilationsteknik i djurstallar
 • Polisens djurskyddsarbete
 • Omhändertagna djur
 • Djurskyddsnytt
 • Naturligt beteende
 • Skötsel av får och get

2010: Kursdagar och extra årsmöte i Stockholm, 17-18 november

 • Kontroll enligt L 80
 • Kontroll av primärproduktion i praktiken
 • Bedömningar av djurhållning med får, get och häst med syfte att likrikta våra bedömningar (mentometerknappar)
 • Djurskyddsnytt
 • Nya regler i hästföreskrifterna
 • Ärendedragning från två länsstyrelser

2010: Kursdagar och årsmöte i Stockholm, 15 april

 • Jordbruksverket informerar om riktlinjer för bedömning av djurhållning och djurmiljö
 • Erfarenhet av djurskyddsarbete på Länsstyrelsen
 • Bedömning av djurhållning med svin och nöt (mentometerknappar)

 2009: Kursdagar och årsmöte i Örebro, 23-24 mars

 • Erfarenheter från övergången till länsstyrelsen
 • Paneldiskussion med politiker från miljö- och jordbruksutskottet samt SJV
 • Ärendedragning från ärenden som hanterats på länsstyrelsenivå (lantbruksdjur resp sällskapsdjur)
 • Utegångsdjur och erfarenheter från ligghallsprojektet

2008: Kursdagar och årsmöte i Sånga Säby, Ekerö 5-6 mars, ca 110 deltagare

 • Information om REDE - respekt, empati, djur och etik ett material för utbildning av barn
 • Allmän juridik – förvaltningslagen, offentlig handling, kommunicering, delgivning, digitalfotografering kontra PUL. 
 • Föredragningar av två kommunala djurskyddsärenden. 
 • Facklig information angående eventuellt förstatligande av djurskyddstillsynen
 • Nya transportföreskrifterna, kompetensbevis, tillsynstips m.m. 
 • Ventilation i djurstallar

2007: Studieresa Danmark-Tyskland 26-29 september.
Den 26-29 september genomfördes en studieresa till Danmark och Tyskland. I Danmark mötte vi både den lokala och centrala tillsynsmyndigheten. Dessutom gjordes studiebesök på två olika mölkgårdar med drygt 200 kor på varje gård. I Tyskland träffade vi Kiels kontrollmyndighet inom djurskydd och tvärvillkor och var sedan på en tysk mjölkgård med 130 kor samt en hästanläggning.

2007: Kursdagar i Nässjö 21-22 november.

 • Grupparbeten med avslutande paneldiskussioner (tillståndsprövning enligt 16 § djurskyddslagen
  och tillsyn av nötkreatur).
 • I anslutning till grupparbetena hölls föredrag kring 16 § och de senaste ändringarna i
  föreskrifterna inriktade på nötkreatur från handläggare på jordbruksverket. Delar av ledningen på jordbruksverket presenterade organisationen på jordbruksverket och
  verkets syn på framtida djurskyddsarbete.
 • Ett kattprojekt med förslag till handledning för ärenden rörande "förvildade" katter presenterades av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • RSPCA:s arbete med djurskyddet i England.

2007: Kursdagar och årsmöte i Gävle 7-8 mars.

 • Hur hanterar och förebygger vi hot i vårt arbete.
 • Länsstyrelsernas kontroller, tillvägagångssätt, innehåll m.m. 
 • Tillsyn av L 80 djur.
 • Nya transportföreskrifterna, vad innebär de för vår tillsyn.
 • Föredragningar av två kommunala ärenden.

2006: Kursdagar i Tranås 22-23 november 

 • Djurskydd och djurhälsa vid fårhållning 
 • Beteende och välfärd hos hägnat vilt 
 • Information från Djurskyddsmyndigheten om bl.a. kommande förändringar i L 100 
 • Etik inom hundaveln och veterinärmedicinska gränsdragningar 
 • Aggressiva hundar, hur hanterar vi dessa ärenden

2006: Kursdagar samt årsmöte 1-2 februari i Örebro

 • En föreläsning i retorik under rubriken ”professionell kommunikation” 
 • Kattens naturliga beteende kontra innekattens livsmiljö 
 • Information från djurskyddsmyndigheten med aktuella ämnen 
 • Djurhälsa och djurskydd i svinbesättningar 
 • Säker hästverksamhet
 • Hovar och djurskydd

2005: Studieresa till Polen den 24-27 april
En grupp på 24 inspektörer var med på resan som påbörjades med ett studiebesök på Bollerups lantbruksskola i Skåne innan avfärden till Polen. I Polen besöktes två stora gårdar samt att vi besökte Polens djurtillsynsmyndighet.

2005: Kursdagar med årsmöte på Vildmarkshotellet i Kolmården den 8-9 mars. 

 • Praktisk tillämpning och ärendeexempel samt juridik kring § 16 djurskyddslagen
 • Miljöberikning för sällskapsdjur/djuparksdjur
 • Rättsliga konsekvenser vid myndighetsutövning
 • Föredragning av två större omhändertagandeärenden

2004: Kursdagar med årsmöte hölls på Hasseludden, Stockholm den 24-25 mars, 80 deltagare

 • Information från Djurskyddsmyndigheten 
 • Fjäderfä-föreskrifter contra beteende
 • Häst-etologi
 • Hund-etologi
 • Lantbruksdjur-etologi
 • Övergripande etologi

2003: Kursdagar 5-6 november i Sundsvall med 75 deltagare samt 17-18 november i Varberg

 • Miljöbalken i huvuddrag
 • Miljölagstiftning och djurskyddsinspektörens arbete
 • Info från Djurskyddsmyndigheten
 • Ändringar i djurskyddslagen
 • Djurskyddsproblem vid olika inredningssystem för nötkreatur 

2003: Kursdagar med årsmöte 18-19 mars i Gävle, 85 deltagare

 • Förändringar i djurskyddslagen
 • Kommunernas tillsynsarbete i framtiden
 • Konflikthantering
 • Slutsatser av djurtransportutredningen
 • Offentlig förevisning
 • Hur hanterar vi § 16-tillstånd

2002:  Kursdagar med årsmöte 6-7 mars i Örebro, 74 deltagare

 • Hur fungerar en cirkus?
 • Tillsyn av cirkus
 • Offentlig förevisning
 • Hur formulera en åtalsanmälan samt aktuella domar
 • Hur hantera massmedia, intervjuteknik mm
 • Tekniska hjälpmedel vid inspektion

2001:  Kursdagar 24-25 oktober i Båstad, 79 deltagare

 • Hur hanterar vi massmedia
 • Att förbereda sig inför vittnesmål i tingsrätten
 • Förvildade katter – handläggningsrutiner
 • Information om cites
 • Tillsyn av zoohandelns djur

2001: Kursdagar med årsmöte 14-15 mars i Tällberg, 49 deltagare

 • Information från CTG (Jordbruksverkets centrala tillsynsgrupp)
 • Får- och gethållning
 • Besiktningsveterinärens roll i djurskyddsarbetet
 • Hundkapplöpning ett tillsynsobjekt
 • Hästens utrustning och djurskydd
 • Sveriges största djurplågerimål
 • Samverkan mellan olika myndigheter vid djurplågerifall
 • Grupparbete djurskyddsfall

2000: Kursdagar i Skövde 10-11 oktober, 58 deltagare

 • Stängsel – skyldigheter och bestämmelser
 • Struts – naturligt beteende, djurskyddsproblem och slakt
 • Jordbruksverkets allmänna råd i tillsynsarbetet
 • Utegångsdjur – häst, nöt
 • Samverkan mellan olika myndigheter vid djurplågerifall
 • Djurtransporter
 • Grupparbete tillsynsmetodik

2000: Kursdagar med årsmöte i Stockholm 30-31 mars, 49 deltagare

 • Ventilationsteknik
 • Djurskyddsjuridik
 • Kamphundar
 • Information från Jordbruksverket
 • Information från SLU
 • Genomgång av djurskyddsärenden
 • Grupparbete djurskyddsärenden

1999: Kursdagar i Skövde 23-24 november, 57 deltagare

 • Smittskydd i tillsynsarbetet
 • Hantering av animaliskt avfall
 • Studiebesök Konvex
 • Dagens ventilationsteknik och djurskyddslagen
 • Information från Jordbruksverket
 • Kommunikationsteknik och kroppsspråk

1999: Kursdagar i Stockholm 9-10 februari, 45 deltagare

 • Hot och våld i arbetet, säkerhet och självskydd
 • Information från SLU
 • Kamphundar
 • Åklagarens roll i djurskyddsarbetet
 • Att vittna i tingsrätten
 • Grupparbete djurskyddsärenden, redovisning med paneldiskussion