Nyheter

Under 2020 har vi valt att förlägga våra utbildningsdagar till hösten, detta med anledning av att kontrolldagarna som hölls i början av december ligger nära i tiden.

I samband med årsmötet den 2 april 2020 höll Per Jensen en intressant föreläsning om djurens känslor.