Nyheter

Kursdagar och Årsmöte

DIRF höll i kursdagar 21-22 mars för landets djurskyddsinspektörer. Dag 1 var fokus övertagandet av uppgifter från polisen. Naturvetarna berättade om sin syn på övertagandet och vad de ansåg angeläget att driva. Hillevi Upmanis, projektledare på länsstyrelsen för övertagandet berättade om arbetet som pågår och vad som är kvar att göra. Patrik Hallberg på polisen gav oss en genomgång hur arbetet med tillsynslagen fungerat hos dem.

Dag 2 var fokus fjäderfä. Vi inledde med gruppdiskussioner och hade sedan två föredrag; Lotta Berg från SLU berättade om fjäderfä på hobbynivå medan Alexandra Jeremiasson från Svenska ägg berättade om storskalig äggprdouktion samt handelsnormer.

Den 21 mars hölls även föreningens årsmöte där bland annat ny styrelse valdes. I samband med årsmötet avtackades Douglas Båld, länsstyrelsen Östergötland, som arbetat i styrelsen sedan 2004. Ballongerna symboliserar att föreningen firar 20 år sedan bildandet av en interimistisk styrelse i samband med en fortbildningskurs vid SLU, Skara.

Uppvaktning av Jordbruksverket

DIRFs styrelse har tillsammans med Djurskyddet Sverige, Djurens rätt, Compassion in World Farming Sverige, Vi konsumenter och Svenska Djurskyddsföreningen överlämnat en förfrågan om uppvaktning till Jordbruksverket med anledningen av förslaget till nya och ändrade föreskrifter för hållande och skötsel av lantbrukets djur. Jordbruksverket tackade ja till ett möte och flera representanter åkte till Jönköping och träffade generaldirektör Leif Denneberg samt djurskyddshandläggare Gunnar Palmqvist. DIRFs styrelse hade tyvärr inte möjlighet att skicka en representant.