Nyheter

Under 2020 har vi valt att förlägga våra utbildningsdagar till hösten, detta med anledning av att kontrolldagarna som hölls i början av december ligger nära i tiden. Vi vill  passa på att ”puffa” för vårt årsmöte som denna gång kommer att hållas den 2 april 2020 kl. 18:00 på Scandic, Linköping City. Vi kommer att bjuda på en intressant föreläsning av Per Jensen innan mötet, vid kl. 17:00. Det kommer att finnas möjlighet till deltagande via Skype. Kallelse till årsmötet skickas ut senast den 5 mars.

2019 års Dirf-stipendium gick till Rebecka Kopsch för sitt examensarbete om "Luftfuktighet i häststallar". Här överlämnas stipendiatet av Dirf:s ordförande Eva Eriksmarck. Stort grattis!

 

Den nya djurskyddslagen trädde i kraft den 1 april 2019!

I och med detta gjorde Lex Maja det möjligt för vårdpersonal att i fortsättningen rapportera om djur som far illa utan risk för att bryta tystnadsplikten!

De nya hästföreskrifterna beslutades den 28 mars 2019!