Nyheter

DIRFs stipendium 2017

DIRF delar årligen ut ett stipendie till en student ur Etologi- och djurskyddsprogrammets avgångsklass som skrivit ett examensarbete inom djurskyddsområdet.

Examensarbetena bedöms enligt följande kriterier:

  • Nyhetsvärde
  • Nytta för inspektörerna
  • Utvecklingspotential 

Vid Etologi- och djurskyddsprogrammets avslutning på SLU, Uppsala, delades DIRFs stipendie 2017 ut till Malin Hellström för hennes examensarbete "Djurskyddsdeklaration för grisproduktion."

 

 

 

Kursdagar och årsmöte 2017

Den 1-2 mars 2017 höll föreningen årets kursdagar. Kursen inleddes med att Institutet för Juridik och Internet berättade om näthat och de olika brott vi kan utsättas för på nätet. De talade även om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Sedan fick vi höra om vilka frågor som 28-nätverket jobbat med den senaste tiden och håller på att jobba med. Vi fick även en genomgång av det nya arbetssättet på Länsstyrelsen i Skåne. Första dagen avslutades med en dragning om tillsynslagen samt övriga djurärenden inom polisen.

Andra dagen hade temat "Fåråret med övergripande fårhälsa och produktion". Föreläsare från Gård&Djurhälsan och Livsmedelsverket samt två lammproducenter berättade om ämnet utifrån sina perspektiv.

Kursdagarna var välbesökta med totalt nästan 90 deltagare. I samband med kursdagarna hölls årsmöte och nya styrelsemedlemmar valdes in.