Nyheter

 

Med anledning av pandemin har utbildningsdagarna 2020 och 2021 ersatts av föreläsningar via Skype.

Styrelsen har fått bra feedback på detta arbetssätt och kommer fortsätta med digitala föreläsningar. 

Samtidigt ser vi såklart fram emot att få träffas fysiskt med våra fina kollegor som jobbar och sliter runtom hela Sverige.

2021

Styrelsen har under våren arbetat fram två föreläsningar som pga pandemin skett via Skype. Föreläsningarna har varit kostnadsfria för lyssnarna och bekostats av DIRF.

 • Den första genomfördes Tid: 27 april kl 09.30 – 12.00 gällande djurvälfärd och djurskyddskontroll vid träning och prov av jakthundar i och utanför vilthägn med älg, vildsvin, björn och hare. Föreläsarna var från Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) Elina Åsbjer och Johan Linde.

Förutom att innehållet inte stämde riktigt med vad vi önskat så var den mycket uppskattad av dem som lyssnade. Vi har tagit till oss av feeback och lovar vara mer tydliga vid bokningarna framöver.

Vi har också inlett ett vidare samarbete med SCAW avseende hägnat vilt, så spännande fortsättning följer. 

 • Föreläsning nummer två handlade om transporter, även denna hölls via skype. 
  Tid: 19 maj kl 09.30 – 12.00 Våra eminenta kollegor Mattias Gårdlund och Sonia Ögren Kull, länsstyrelsen Skåne, berättade om sitt "ransportprojekt tillsammans med Tullen" i kortare ordalag och lite längre om kontroll av transport på väg samt tips att titta på inför lastning och lossning av slaktdjur. Många praktiska tips fick vi ta del av för att t.ex få grisarna att gå lugnt och sansat.

 

 • Årets stipendiat från SLU presenteras: Filippa Wetterberg ”Djurskydd för hund och katt – en undersökning av hund- och kattägares syn på den svenska djurskyddslagstiftningen.” Motivering; Ex-jobbet uppfyller våra kriterier; # Nyhetsvärde # Nytta för inspektörerna # Utvecklingspotential. Hund- och katt-ärenden är de mest förekommande ärendena på länsstyrelserna och även de ärenden som genererar de flesta beslut om omhändertaganden. Filippa gör i sitt arbete en genomlysning om hur hund- och kattägare uppfattar lagstiftningen avseende lättillgänglighet, om de vet vad den innebär och om den är lätt att efterleva.

 

 • Höstens första digitala utbildning rörde burfåglar. Stephanie Edlund, Djursmart.se gav oss ett par timmars lärorik information mellan klockan 9 och 12 den 21 oktober.

 

 • Vi har ytterligare utbildningar på gång och tänker att vi ska passa på att ta lite udda djurslag som ren när det ändå inte är läge att mötas på plats.

  Anna-Karin Svensson svenska samers riksförbund(SSR)och

  Ulrika Rockström från Gård och Djurhälsan håller en gemensam föreläsning. Troligen blir det i januari.

 

2024

Vår intention har varit fysisk träff i år men tyvärr med de nedragningar i budgeten som blivit så satsar vi i stället på fler skypeföreläsningar. 

Under hösten är planen 4 föreläsningar där några förslag följer här som vi jobbar på. Start september den 17/9. 

 • Slakt / avlivning av djur

Lotta Berg, SLU/SCAW

 • Värphöns

Lotta Berg, SLU/SCAW

 • Cites 

Lotta Nordensten, SJV

 • Smuggelhundar (ML) 

Sonia Lopes, Lst Stockholm & Erik (efternamn?), Jordbruksverket

 • Djurskydd vid viltrehabilitering (ÅR)

Kalle Hammarberg, Katastrofhjälp Fåglar och Vilt (KFV)

 

Fler förslag mottages tacksamt. Vi är till för er/oss så det är fritt fram att önska något som kan vara till hjälp i ert arbete.