Nyheter

Uppvaktning av Jordbruksverket

DIRFs styrelse har tillsammans med Djurskyddet Sverige, Djurens rätt, Compassion in World Farming Sverige, Vi konsumenter och Svenska Djurskyddsföreningen överlämnat en förfrågan om uppvaktning till Jordbruksverket med anledningen av förslaget till nya och ändrade föreskrifter för hållande och skötsel av lantbrukets djur. Jordbruksverket tackade ja till ett möte och flera representanter åkte till Jönköping och träffade generaldirektör Leif Denneberg samt djurskyddshandläggare Gunnar Palmqvist. DIRFs styrelse hade tyvärr inte möjlighet att skicka en representant.

 

DIRFs stipendium 2017

DIRF delar årligen ut ett stipendie till en student ur Etologi- och djurskyddsprogrammets avgångsklass som skrivit ett examensarbete inom djurskyddsområdet.

Examensarbetena bedöms enligt följande kriterier:

  • Nyhetsvärde
  • Nytta för inspektörerna
  • Utvecklingspotential 

Vid Etologi- och djurskyddsprogrammets avslutning på SLU, Uppsala, delades DIRFs stipendie 2017 ut till Malin Hellström för hennes examensarbete "Djurskyddsdeklaration för grisproduktion."