Nyheter

Den nya djurskyddslagen trädde i kraft den 1 april 2019!

I och med detta gjorde Lex Maja det möjligt för vårdpersonal att i fortsättningen rapportera om djur som far illa utan risk för att bryta tystnadsplikten!

 

De nya hästföreskrifterna beslutades den 28 mars 2019!