Aktuellt Styrelsearbete

September 2019

Styrelsen har haft det första mötet efter sommaren och på dagordningen stod bl. a. Naturvetarnas rapport om djurskyddsinspektörernas arbetsmiljö. Tidningen Arbetet vill göra en intervju med en inspektör med anledning av detta. Saco ger ut en bok ”Välja yrke” med målgrupp gymnasieelever och representanter från yrkeskåren kommer att bli intervjuade.

Under hösten kommer styrelsen att påbörja planeringen inför utbildningsdagarna i mars 2020.

Eva Eriksmarck, ordförande

 

Rapporten om djurskyddsinspekörernas arbetsmiljö finns att läsa på naturvetarnas hemsida!

https://www.naturvetarna.se/vi-jobbar-for/publicerat-fran-naturvetarna/debattartiklar/manga-djurskyddsinspektorer-utsatts-for-hot-och-vald/