Aktuellt Styrelsearbete

Den nya styrelsen som vart vald på årsmötet 21 mars kommer konstituera sig och diskutera arbetetet det kommande året.