Aktuellt Styrelsearbete

Just nu jobbar styrelsen med att förbereda kursdagarna för 2018 samt att styrelsen har en dialog med 28-nätverket kring behovet av likriktning/samsyn mellan länsstyrelserna.