Aktuellt Styrelsearbete

Styrelsen är i full gång med förberedelserna inför kursdagarna 19-20 mars 2019.

Tillsammans med Naturvetarna har styrelsen tagit fram en enkät gällande djurskyddshandläggarnas arbetsmiljö och övertagandet av uppgifter från polismyndighetern. Enkäten är utskickad till samtliga djurskyddshandläggare i landet och sammanställningen av denna kommer redovisas i samband med kursdagarna.