Styrelsen

Nyheter

2024

 • DIRF:s styrelse 2024-2025:

  Ordförande

  Mårten Wirelius, Länsstyrelsen Gotland

  Ledamöter

  Sara Swedblom, Länsstyrelsen Västra Götaland

  Eva Eriksmark, Länsstyrelsen Västmanland

  Åsa Rydén, Länsstyrelsen Västra Götaland

  Eva-Lotta Mickelson, Länsstyrelsen Östergötland

  Suppleanter

  Julia Buskas, Länsstyrelsen Gotland

  Malin Larsson, Länsstyrelsen Skåne

 

Nyheter

2023

 • DIRF:s styrelse 2023-2024:

  Ordförande

  Rickard Canestierna, Länsstyrelsen Stockholm

  Ledamöter

  Mårten Wirelius, Länsstyrelsen Gotland

  Sara Swedblom, Länsstyrelsen Västra Götaland

  Eva-Lotta Mickelson, Länsstyrelsen Östergötland

  Åsa Rydén, Länsstyrelsen Västra Götaland

  Suppleanter

  Julia Buskas, Länsstyrelsen Gotland

  Malin Larsson, Länsstyrelsen Skåne

  Adjungerad

  Eva Eriksmark, Länsstyrelsen Västmanland

 

Nyheter

2022

 • DIRF:s styrelse 2022-2024:

  Ordförande

  Rickard Canestierna, Länsstyrelsen Stockholm

  Ledamöter

  Mårten Wirelius, Länsstyrelsen Gotland

  Sara Swedblom, Länsstyrelsen Västra Götaland

  Åsa Rydén, Länsstyrelsen Västra Götaland

  Suppleanter

  Julia Buskas, Länsstyrelsen Gotland

  Marie Frändegård, Länsstyrelsen Jämtland

  Adjungerad

  Eva Eriksmark, Länsstyrelsen Västmanland

   

 • Bejublad föreläsning genomfördes i samband med årsmötet den 23 mars. Emma Jones berättade inlevelsefullt om sitt arbete som djurpolis i USA. ca 120 deltagare lyssnade
 • Vi hade även en bra digital föreläsning efter önskemål från medlemmar om klövhälsa med Evgenij Telezhenko (SLU) som ägde rum den 17 maj.
 • Årets stipendiat blev Diana Maximez med sitt examensarbete Svenska travtränares och mjölkbönders uppfattning om djurskyddslagstiftningen. Grattis Diana!

 

2021

Styrelsen har under våren arbetat fram två föreläsningar som pga pandemin skett via Skype. Föreläsningarna har varit kostnadsfria för lyssnarna och bekostats av DIRF.

 • Den första genomfördes Tid: 27 april kl 09.30 – 12.00 gällande djurvälfärd och djurskyddskontroll vid träning och prov av jakthundar i och utanför vilthägn med älg, vildsvin, björn och hare. Föreläsarna var från Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) Elina Åsbjer och Johan Linde.

Förutom att innehållet inte stämde riktigt med vad vi önskat så var den mycket uppskattad av dem som lyssnade. Vi har tagit till oss av feeback och lovar vara mer tydliga vid bokningarna framöver.

Vi har också inlett ett vidare samarbete med SCAW avseende hägnat vilt, så spännande fortsättning följer. 

 • Föreläsning nummer två handlade om transporter, även denna hölls via skype. 
  Tid: 19 maj kl 09.30 – 12.00 Våra eminenta kollegor Mattias Gårdlund och Sonia Ögren Kull, länsstyrelsen Skåne, berättade om sitt "ransportprojekt tillsammans med Tullen" i kortare ordalag och lite längre om kontroll av transport på väg samt tips att titta på inför lastning och lossning av slaktdjur. Många praktiska tips fick vi ta del av för att t.ex få grisarna att gå lugnt och sansat.
 • Den tredje föreläsningen handlade om burfåglar och dess behov. Föreläsare var Stephanie Edlund.

 

 • Årets stipendiat från SLU presenteras: Filippa Wetterberg ”Djurskydd för hund och katt – en undersökning av hund- och kattägares syn på den svenska djurskyddslagstiftningen.” Motivering; Ex-jobbet uppfyller våra kriterier; # Nyhetsvärde # Nytta för inspektörerna # Utvecklingspotential. Hund- och katt-ärenden är de mest förekommande ärendena på länsstyrelserna och även de ärenden som genererar de flesta beslut om omhändertaganden. Filippa gör i sitt arbete en genomlysning om hur hund- och kattägare uppfattar lagstiftningen avseende lättillgänglighet, om de vet vad den innebär och om den är lätt att efterleva.
 • Föreningen var representerad vid Naturvetarnas ordförandenätverk.

  Styrelsen har genomgått en styrelseutbildning anordnad av Naturvetarna.

  Styrelsen har lämnat ett förslag till 28-gruppen avseende införande av en nationell jourgrupp vid stora omhändertaganden.

 • Föreningen är representerad i referensgrupp för ökad likvärdighet i djurskyddskontrollen, SLU samt Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN.

  • Styrelsens sammansättning:

   Ordförande                         Eva Eriksmarck                  Västmanland

   Vice ordf                            Johanna Karlsson                Blekinge

   Sekreterare                         Tina Höglund                     Jämtland (föräldraledig)

                                               Marie Frändegård               Jämtland (adjungerad)

   Kassör                                 Mårten Wirelius                  Gotland

   Ledamot                             Linda Rick                          Halland

                                               Sara Swedblom                  Västra Götaland

   Åsa Rydén                          Västra Götaland

    

   Revisorer                             Douglas Båld                      tidigare Östergötland

   Revisorsuppleant                vakant

   Valberedning:                     Styrelsen gavs vid årsmötet i uppdrag att välja tre ledamöter till valberedningen. Lotta Hallenfur, Gotland har erbjudit sig att hjälpa till med valberedningen.