Kontakt

Vill du komma i kontakt med DIRF kan du skicka e-post till styrelsen @ dirf.se. Vänligen vänd dig inte till föreningen med frågor som berör handläggning av enskilda ärenden vid någon länsstyrelse.

DIRF:s styrelse 2022-2023:

Ordförande

Rickard Canestierna, Länsstyrelsen Stockholm

Ledamöter

Mårten Wirelius, Länsstyrelsen Gotland

Sara Swedblom, Länsstyrelsen Västra Götaland

Åsa Rydén, Länsstyrelsen Västra Götaland

Suppleanter

Julia Buskas, Länsstyrelsen Gotland

Marie Frändegård, Länsstyrelsen Jämtland

Adjungerad

Eva Eriksmark, Länsstyrelsen Västmanland