Kontakt

Vill du komma i kontakt med DIRF kan du antingen skicka e-post till styrelsen@dirf.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna nedan.

DIRF´s styrelse 2021:

Ordförande

Eva Eriksmarck telnr arb: 010-224 94 22, e-post: eva.eriksmarck@lansstyrelsen.se

Jobbar utöver djurskydd även med bland annat jordförvärvsfrågor, fiskefrågor och är lärare på Linnéuniversitet. Länsstyrelsen i Västmanland

Ledamöter

Mårten Wirelius telnr arb: 010-223 92 16 , e-post: marten.wirelius@lansstyrelsen.se

Alla typer av ärenden på Länsstyrelsen Gotland,

 

Linda Rick telfnr. arb: 010 – 224 33 34, e-post:linda.rick@lansstyrelsen.se   

Djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Halland.

 

Sara Swedblom tfn arb. 010-2245640, e-post sara.swedblom@lansstyrelsen.se 

Djurskyddskontrollant, jobbar i huvudsak med tillsynslagen på Länsstyrelsen Västra Götaland.

 

Åsa Rydén tfn arb. 010-2244885 epost: asa.ryden@lansstyrelsen.se

Djurskyddskontrollant, djurskydd, offentlig förevisning, kontorsstöd, på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

 

Suppleanter

Tina Höglund tel arb. 010-22453491, e-post: tina.hoglund@lansstyrelsen.se

Jobbar med djurskyddshandläggning, tillsynslagen och verkställighet på Länsstyrelsen i Jämtland

 

Johanna B. Karlsson telnr arb: 010-224 02 39, e-post: johanna.b.karlsson@lansstyrelsen.se

Jobbar i huvudsak med förprövning men även djurskydd och tillsynslagen på Länsstyrelsen i Blekinge.