Kontakt

Vill du komma i kontakt med DIRF kan du antingen skicka e-post till styrelsen@dirf.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna nedan.

DIRF´s styrelse 2020:

Ordförande

Eva Eriksmarck telnr arb: 010-224 94 22, e-post: eva.eriksmarck@lansstyrelsen.se

Ledamöter

Mårten Wirelius telnr arb: 010-223 92 16 , e-post: marten.wirelius@lansstyrelsen.se

Jenny Lind telnr arb: 010-225 33 38 , e-post: jenny.lind@lansstyrelsen.se

Marie Frändegård telnr arb: 010-223 84 36, e-post: marie.frandegard@lansstyrelsen.se

Emilia Wallberg telnr arb: 0611-34 9353, e-post: emilia.wallberg@lansstyrelsen.se

Suppleanter                       

Johanna B. Karlsson telnr arb: 010-224 02 39,

e-post: johanna.b.karlsson@lansstyrelsen.se

Tina Höglund telnr arb: 010-225 34 91, e-post: tina.jonsson@lansstyrelsen.se