Kontakt

Vill du komma i kontakt med DIRF kan du antingen skicka e-post till styrelsen(a)dirf.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna nedan.

DIRF´s styrelse 2017:

Ordförande

Eva Eriksmarck telnr arb: 010-224 94 22, e-post: eva.eriksmarck(a)lansstyrelsen.se

Ledamöter

Malin Langenfors telnr arb: 010-223 14 19, e-post: malin.langenfors(a)lansstyrelsen.se

Mårten Danielsson telnr arb: 010-223 92 16 , e-post: marten.danielsson(a)lansstyrelsen.se

Jenny Lind telnr arb: 010-225 33 38 , e-post: jenny.i.lind(a)lansstyrelsen.se

Suppleanter                       

Douglas Båld telnr arb: 010-223 52 60, e-post: douglas.bald(a)lansstyrelsen.se

Karin Stokki telnr arb: 010-224 72 80, e-post: karin.stokki(a)lansstyrelsen.se