Kontakt

Vill du komma i kontakt med DIRF kan du skicka e-post till styrelsen @ dirf.se. Vänligen vänd dig inte till föreningen med frågor som berör handläggning av enskilda ärenden vid någon länsstyrelse.