Kontakt

Vill du komma i kontakt med DIRF kan du antingen skicka e-post till styrelsen@dirf.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna nedan.

DIRF:s styrelse 2022-2023:

Ordförande

Rickard Canestierna, Länsstyrelsen Stockholm

Ledamöter

Mårten Wirelius, Länsstyrelsen Gotland

Sara Swedblom, Länsstyrelsen Västra Götaland

Åsa Rydén, Länsstyrelsen Västra Götaland

Suppleanter

Julia Buskas, Länsstyrelsen Gotland

Marie Frändegård, Länsstyrelsen Jämtland

Adjungerad

Eva Eriksmark, Länsstyrelsen Västmanland