Medlemskap

Välkommen som medlem i DIRF!

Vid årsmötet i mars 2011 togs det slutliga beslutet om att ombilda DIRF till en professionsförening under Naturvetarna. Ett krav för att bli medlem i DIRF är därför att du även är medlem i Naturvetarna. Naturvetarna sköter administrationen för DIRFs medlemsregister och –avgifter. Medlemsavgiften för DIRF är 120 kr per år. Avgiften debiteras i samband med ordinarie medlemsavgift till Naturvetarna.

Du ansöker enkelt om medlemskap via Naturetarnas hemsida. 

Endast de medlemmar som vid DIRFs övergång till professionsförening (den 1 januari 2012) var anslutna till annat fackligt förbund alternativt oanslutna kan fortsätta vara det. Dessa medlemmar betalar in medlemsavgiften 120 kr per år på plusgiro 438 68 21-5 eller bankgiro 5804-3175. Ange namn, e-postadress, telefonnummer och arbetsplats. 

 

naturvetarna-original-logo-hogupp.jpg